De afgelopen jaren zijn een reeks van metingen verricht aan de Kinetic Power Plant.

Deze metingen werden in opdracht van bedrijven, overheden en instellingen gedaan door de specialisten van die bedrijven.

De uitkomsten van de meetcampagnes zijn altijd hetzelfde.

De gemeten waarden komen ook na uren lange meetcampagnes overeen met de specificaties die door de producent van de Kinetic Power Plant werden afgegeven.