Architectuur van de Rosch Kinetic Power Plant

Een Rosch Kinetic Power Plant bestaat uit meerdere generatorbuizen van 500 KVA.

Deze buizen hebben een hoogte van 20 meter en kunnen geheel of gedeeltelijk worden ingegraven. Ze mogen ook bovengronds worden geplaatst.

Het aantal generatorbuizen dat wordt ingezet is afhankelijk van het gewenste nominaal uitgangsvermogen.

Het KPP-7  model is b.v. uitgerust met 14 generatorbuizen en kan 7 MVA leveren.

Alle units bestaan uit dezelfde onderdelen.

Dit zijn: De buis, generator, controle unit en de compressor.

Bij gebruik van meerdere generatorbuizen (dus grotere uitgangsvermogens) worden de generatoren parallel geschakeld om het uitgangsvermogen te kunnen leveren. Hierdoor kan in feite elk vermogen worden opgewekt.

De controle units zorgen er voortdurend voor dat de Kinetic Power Plant het gevraagde vermogen levert. Neemt het gevraagde vermogen af of toe dan regelt de controle unit dit door het verminderen of verhogen van de luchttoevoer naar de generatorbuis.  Tevens bewaakt de controle unit de goede werking van het systeem.

Omdat er altijd meerdere generatorbuizen (minimaal 3) worden gebruikt voor het opwekken van het vermogen is redundantie van de ROSCH Kinetic Power Plant gewaarborgd.

Wordt een buis afgeschakeld voor b.v. onderhoud dan neemt een andere generatorbuis de productie van de elektrische energie over. Hiermee is de continuïteit van de energielevering gewaarborgd.

Hoe werkt de Kinetic Power Plant?

In het onderstaande filmpje wordt precies uitgelegd op welke manier de Kinetic Power Plant zijn enorme hoeveelheid elektrische energie produceert.