Architectuur van de ROSCH Kinetic Power Plant

Een ROSCH Kinetic Power Plant bestaat uit meerdere eenheden (units).

Deze units zijn 10 of 20 meter hoog. De 20 meter units worden altijd ingegraven.

Het aantal units dat wordt ingezet is afhankelijk van het gewenste nominaal uitgangsvermogen.

Lucht compressor

Lucht compressor

Het KPP-5M model is b.v. uitgerust met 14 units ieder met een diepte van 19 meter.

Alle units bestaan uit dezelfde onderdelen.
Dit zijn: De tube, Generator, Controle Unit en de Compressor

Controle unit

Controle unit

Bij gebruik van meerdere units (dus grotere uitgangsvermogens) worden de generatoren parallel geschakeld om het uitgangsvermogen te kunnen leveren. Hierdoor kan ieder vermogen worden opgewekt.

De controle units zorgen er voortdurend voor dat de Kinetic Power Plant het gevraagde vermogen levert. Tevens bewaakt de controle unit de goede werking van het systeem.

Omdat er altijd meerdere units worden gebruikt voor het opwekken van het vermogen is redundantie van de ROSCH Kinetic Power Plant gewaarborgd.

Kinetic Power Plant Unit

kinetic power plant 60 kW front view