De Rosch Kinetic Power Plant (KPP)

De Rosch Kinetic Power Plant (KPP) maakt in combinatie met andere technieken gebruik van drijfvermogen volgens de Wet van Archimedes bij het opwekken van duurzame elektriciteit.

Drijfvermogen of upthrust, is een opwaartse kracht uitgeoefend door een vloeistof die zich verzet tegen het gewicht van een ondergedompeld voorwerp.

De Rosch Kinetic Power Plant (KPP) wordt niet aangedreven door stookolie, dieselolie, benzine, kernenergie, zonnepanelen, windenergie, biobrandstof maar door de opwaartse kracht (upthrust) die er altijd is en niets kost.

De Rosch Kinetic Power Plant (KPP) levert 24 uur per dag 365 dagen per jaar duurzame elektriciteit voor een vaste lage KWh prijs over een periode van 25 jaar.

Patent

De Rosch Kinetic Power Plant is gepatenteerd onder nummer US6914339B2.

kinetic power plant Buoyancy