De Rosch Kinetic Power Plant (KPP)

De Rosch Kinetic Power Plant (KPP) maakt in combinatie met andere technieken gebruik van drijfvermogen volgens de Wet van Archimedes bij het opwekken van duurzame elektriciteit.

Drijfvermogen of upthrust, is een opwaartse kracht uitgeoefend door een vloeistof die zich verzet tegen het gewicht van een ondergedompeld voorwerp.

De Rosch Kinetic Power Plant (KPP) wordt niet aangedreven door stookolie, dieselolie, benzine, kernenergie, zonnepanelen, windenergie, biobrandstof maar door de opwaartse kracht (upthrust) die er altijd is en niets kost.

De Rosch Kinetic Power Plant (KPP) levert 24 uur per dag 365 dagen per jaar duurzame elektriciteit voor een vaste lage KWh prijs over een periode van 25 jaar.

Patent

De Rosch Kinetic Power Plant is gepatenteerd onder nummer US6914339B2.

Hoe het werkt

In het onderstaande filmpje wordt uitgelegd welke technologie Rosch Innovations gebruikt en waarom een Rosch Kinetic Power Plant zoveel elektrische energie kan produceren. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen of wind of zon.

De elektrische energie die wordt opgewekt is volledig CO2 vrij en is 24 /7 beschikbaar.

kinetic power plant Buoyancy

WAAR KOMT DE ENERGIE VANDAAN?

Net als een warmtewisselaar transformeert het Kinetic Power Plant (KPP) systeem energie.

Toen warmtewisselaars (warmtepompen) op de markt kwamen, werd aanvankelijk gedacht dat ze de thermodynamische wetten overtraden. We begrijpen nu echter hoe ze werken en hebben de methode om energie te versterken door gebruik te maken van het warmtepotentieel in onze omgeving geaccepteerd.

De belangrijkste technische innovatie in een Kinetic Power Plant is een generator van de volgende generatie die minder koppel nodig heeft om elektrische energie te produceren in vergelijking met een vergelijkbare generator.

Wetenschappers van Rosch Innovations noemen dit een elektromagnetische resonantiereactie die wordt opgewekt door het B3-veld.

Rosch Innovations zal een meer diepgaande uitleg van het principe van de technologie geven aan daadwerkelijke klanten of investeerders, maar er zijn ook enkele KPP-geheimen die nooit aan iemand onthuld mogen worden.