Privacy beleid

Privacy beleid

De zilverstroom.com website is eigendom van Zilverstroom Energy B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63609827. Voor zilverstroom.com is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt zilverstroom.com zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Om het gebruik van de website te bevorderen kan zilverstroom.com gegevens vastleggen in een bestand. Zilverstroom.com gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als zilverstroom.com hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van zilverstroom.com besluit zijn gegevens via zilverstroom.com aan derden te verstrekken, dan is zilverstroom.com op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Zilverstroom.com zal wel trachten alleen met partijen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw rechten
Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de helpdesk.

Beveiliging gegevens
Zilverstroom.com maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat zilverstroom.com haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Cookies
De zilverstroom.com website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn te beschouwen als data die de zilverstroom.com server naar uw browser stuurt die dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten. Cookies stellen zilverstroom.com in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot de zilverstroom.com website, alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. In uw browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen.

Wijzigingen
Zilverstroom.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement.

Als u nog vragen heeft over dit Privacy Statement, neemt u dan contact op met de helpdesk op sales@zilverstroom.com.