Windmolenpark alternatief

Alternatief voor windmolen nu te koop


De Kinetic Power Plant levert 100% milieu vriendelijke stroom. De KPP gebruikt geen fossiele brandstoffen en is een prima alternatief voor windmolenparken zowel op land als op zee.

Windmolen

De Kinetic Power Plant kan de Nederlandse kerncentrale Borsele en de Belgische kerncentrales in Doel en Tiange / Hoei vervangen.

De Nederlandse en Belgische kolen gestookte centrales de Amercentrale, Centrale Hemweg, Engie Centrale Rotterdam, Centrale Maasvlakte, Eemshavencentrale en Langerlo  kunnen op korte termijn volledig worden vervangen waardoor er alleen maar 100% CO2 vrije en schone elektriciteit wordt opgewekt in beide landen.

De Kinetic Power Plant (KPP) wordt niet aangedreven door stookolie, dieselolie, benzine, kernenergie, zonnepanelen, windmolens. windenergie, biobrandstof, waterkracht etc..

De Kinetic Power Plant (KPP) maakt in combinatie met andere technieken gebruik van drijfvermogen volgens de Wet van Archimedes.

Hiermee zijn windmolenparken overbodig geworden.

De Kinetic Power Plant (KPP) levert 24 uur per dag 365 dagen per jaar pure Groene stroom voor een baseload kWh prijs.

De Kinetic Power Plant heeft een uitgangsvermogen tot 100 MW groene stroom of een veelvoud daarvan.

Kinetic Power Plant generatoren worden gemaakt voor vermogens van 0.2 MW, 5 MW, 40MW en 100 MW.

O ja, alle KPP Power Plants zijn 100% CO2 vrij.

Een overzicht van de voordelen van de Rosch Kinetic Power Plant.