Windmolenpark alternatief

Alternatief voor windmolen nu te koop


De Kinetic Power Plant levert 100% milieu vriendelijke stroom. De KPP gebruikt geen fossiele brandstoffen en is een prima alternatief voor windmolenparken zowel op land als op zee.

Alternative to wind turbine now for sale!

The Kinetic Power Plant delivers 100% environmentally friendly electricity (No CO2).
The KPP uses no fossil fuels and is an excellent alternative to both onshore and offshore wind farms.

Windmolen

De Nederlandse en Belgische kolen gestookte centrales; de Amercentrale, Centrale Hemweg, Engie Centrale Rotterdam, Centrale Maasvlakte, Eemshavencentrale en Langerlo  kunnen volledig worden vervangen met decentraal opgewekte electriciteit d.m.v. Kinetic Power Plants.

De Kinetic Power Plant (KPP) wordt niet aangedreven door stookolie, dieselolie, benzine, kernenergie, zonnepanelen, windmolens. windenergie, biobrandstof, waterkracht etc..

De Kinetic Power Plant (KPP) maakt in combinatie met andere technieken gebruik van drijfvermogen volgens de Wet van Archimedes.

Hiermee zijn windmolenparken overbodig geworden.

De Kinetic Power Plant (KPP) levert 24 uur per dag 365 dagen per jaar pure Groene stroom.

De Kinetic Power Plant heeft een uitgangsvermogen tot 100 MW groene stroom of een veelvoud daarvan.

Kinetic Power Plant generatoren worden gemaakt voor vermogens van 0.2 MW, 5 MW, 40MW en 100 MW.

O ja, alle KPP Power Plants zijn 100% CO2 vrij.

Een overzicht van de voordelen van de Rosch Kinetic Power Plant.

This makes wind farms obsolete.

The Kinetic Power Plant (KPP) supplies pure Green electricity 24 hours a day, 365 days a year, for a baseload kWh price.

The Kinetic Power Plant has an output power of up to 100 MW of green electricity or a multiple thereof.

Kinetic Power Plant generators are made for capacities of 0.2 MW, 1 MW, 5 MW, 40MW and 100 MW.

All Kinetic Power Plant (KPP) are 100% CO2 free.

An overview of the advantages of the Rosch Kinetic Power Plant.