Windmolenpark alternatief

Alternatief voor windmolen nu te koop


De Kinetic Power Plant levert 100% milieu vriendelijke stroom. De KPP gebruikt geen fossiele brandstoffen en is een prima directe vervanger van de windmolen zowel op land als op zee.

Windmolen

De Kinetic Power Plant kan op korte termijn de Nederlandse kerncentrale Borsele vervangen de Belgische kerncentrales in Doel en Tiange / Hoei.

De Nederlandse en Belgische kolen gestookte centrales de Amercentrale, Centrale Hemweg, Engie Centrale Rotterdam, Centrale Maasvlakte, Eemshavencentrale en Langerlo  kunnen op korte termijn volledig worden vervangen waardoor er alleen maar 100% CO2 vrije en schone elektriciteit wordt opgewekt in beide landen.

De Kinetic Power Plant (KPP) wordt niet aangedreven door stookolie, dieselolie, benzine, kernenergie, zonnepanelen, windmolens. windenergie, biobrandstof, waterkracht etc..

De Kinetic Power Plant (KPP) maakt in combinatie met andere technieken gebruik van drijfvermogen volgens het principe van Archimedes.

Hiermee is er nu een alternatief voor windmolens, windmolenparken, solarparken, zonneparken en voor zonnepanelen.

De Kinetic Power Plant (KPP) levert 24 uur per dag 365 dagen per jaar pure Groene stroom voor een baseload kWh prijs.

Voor windmolenparken en zonneparken is er nu een alternatief. De Kinetic Power Plant levert stroom 100% CO2 vrij zonder de overlast van een windmolen of windmolenpark.

Hiermee is de KPP een perfect milieu vriendelijk alternatief voor de windmolen en windmolenparken op het land en op zee.

De Kinetic Power Plant heeft een uitgangsvermogen tot 100 MW groene stroom of een veelvoud daarvan.

O ja, alle KPP Power Plants zijn 100% CO2 vrij.

Een overzicht van de voordelen van de Rosch Kinetic Power Plant.