Regionale Energie Strategie Elektriciteit makkelijk haalbaar met Kinetic Power Plant

De RES opgave Elektriciteit is 35 TWh per jaar die de Nederlandse Overheid wil gaan opwekken met zonnepanelen en windmolens.

De RES bestaat uit 30 regio’s die samen deze 35 TWh per jaar aan groene stroom moeten behalen per 2030.

Een goed alternatief voor de windmolen parken en de zonnevelden is de Kinetic Power Plant ontwikkeld door het Duitse bedrijf Rosch Innovation. Hiermee kunnen 24/7 grote hoeveelheden groene stroom worden gemaakt.

Hoeveel Kinetic Power Plant systemen zijn er nodig om het jaarvolume aan groene stroom op te wekken zou de lezer zich kunnen afvragen.

Rosch Kinetic Power Plant stroomgeneratoren kunnen 24/7 stroom leveren dit in tegenstelling tot windmolens en zonnevelden. Windmolens leveren stroom alleen als het waait en zonnevelden alleen als er voldoende zonlicht is.

35 TWh kun je opwekken met een aantal Rosch Kinetic Power Plant (KPP) stroom generatoren die bij de afnemers in de RES regio’s worden geplaatst. Afnemers zijn produktie bedrijven, industrieterreinen, steden en dorpen.

35 TWh kun je 24/7 opwekken met b.v. 200 units van 20 MVA. Een andere vermogensverdeling is ook mogelijk zolang je maar minimaal die 35 TWh per jaar haalt.

In deze opstelling wordt de elektriciteit bij/naast de afnemers opgewekt. Hierdoor zijn nauwelijks aanpassingen in het transportnetwerken nodig. Lekker goedkoop dus.

Windmolens en zonnevelden leveren veel weerstand op bij de bevolking. Kinetic Power Plants kunnen eenvoudig worden ingepast in de omgevingsplannen omdat ze geen afvalstoffen en geluid produceren tijdens het opwekken van elektriciteit en het landschap niet verstoren.

De investering in KPP’s voor het opwekken van 35 TWh is aanzienlijk lager dan die in windmolens en zonnevelden omdat enerzijds de aanpassing van de transport netwerken achterwegen kan blijven en omdat de KPP goedkoper is.

Windmolens en zonnevelden nemen erg veel ruimte in. Zoveel zelfs dat het hele landschap wordt aangetast.

De lezer zal zeker de vraag stellen of deze ernstige aantasting van het landschap bij het kiezen voor de KPP oplossing ook het geval zal zijn. Dat is niet het geval.

Om 35 TWh te kunnen produceren met de Kinetic Power Plant is er een totale oppervlak van slechts 50 ha nodig. Bij een verdeling van het productievermogen over b.v. 200 units verspreid over het land is het ruimtebeslag slechts 0,25 ha per unit.

De conclusie is dat met de Kinetic Power Plant technologie:
– Dat de RES doelstelling van 35 TWh per jaar makkelijk haalbaar is
– De kosten aanzienlijk minder zijn
– De acceptatie door de burgers is gegarandeerd.

Zilverstroom Energie

Last updated: 14 februari 2024