Handelsagenten Energie Systemen Nederland en België

Zilverstroom Energy brengt in Nederland en België de Kinetic Power Plant op de markt waarmee milieu vriendelijk goedkoop elektriciteit kan worden geproduceerd die 100% CO2 vrij is. Deze elektriciteit wordt opgewekt zonder gebruik van fossiele brandstoffen, wind of solar.

Deze energie-units kunnen overal worden geplaatst waar (veel) elektriciteit wordt gebruikt zoals naast fabrieken, H2 Electrolyzer, koelhuizen, glastuinbouw, data centers, de Bouw, in/bij steden maar zijn ook een alternatief voor windmolenparken en zonnevelden.

De potentiële markt voor deze energiesystemen is enorm.

Zilverstroom Energy zoekt voor een aantal provincies in Nederland en België handelsagenten.

Heb je belangstelling neem dan telefonisch contact op met Toine Waijers CEO op +31 (88) 0306350.

Doe je ook mee!

30 maart 2021

power house 5 5 MW front view building