PPA

Voor de levering van elektriciteit door een Kinetic Power Plant kan ook gekozen worden voor een Power Purchase Agreement. Hierbij wordt u geen eigenaar van de Kinetic Power Plant maar koopt u de kWuren.

In deze Power Purchase Agreement (PPA) overeenkomst worden de voorwaarden vastgelegd die horen bij de levering.

Denk hierbij aan de kWh prijs en de te leveren hoeveelheid per jaar.

Het PPA-contract wordt afgesloten voor een langere periode.

Onderdeel van de overeenkomst is het plaatsen van de Kinetic Power Plant op de grond van de afnemer.

Het voordeel van een Power Purchase Agreement.

Een Power Purchase Agreement kan worden afgesloten zonder de aanpassing van lopende bedrijfsinvesteringen en toegewezen budgetten.

Een ander voordeel van een Power Purchase Agreement is onder andere de garantie die wij geven op de levering van het gecontracteerde volume.

Heeft u hiervoor belangstelling neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak. sales@zilverstroom.com

zilverstroom Power Purchase Agreement