Rosch Kinetic Power Plant landen licentie

Kinetic Power Plant landen licentie

Rosch heeft een landen licentiemodel ontwikkeld. Per land is een hoofdlicentie beschikbaar. De licentienemer kan aan bedrijven in het land sublicenties verlenen.

Een licentienemer kan ook de licenties van meerdere landen verwerven die bijvoorbeeld grenzen aan elkaar.

Met de licentie krijgt de licentienemer toegang tot de Rosch know-how, ondersteuning en specifieke componenten zodat de licentienemer Kinetic Power Plants kan ontwikkelen, bouwen, leveren en onderhouden in de landen waarvoor hij de licentie heeft gekocht.

Heeft uw bedrijf interesse om KPP licentienemer te worden dan maken wij graag een afspraak om met u kennis te maken en de zeer lucratieve licentievoorwaarden te bespreken. 

Neem hiervoor contact met ons op.

Kinetic Power Plant Country License

Rosch has developed a country license model. One main license is available per country. The licensee can grant sublicenses to companies in the country.

A licensee can also acquire licences from f.i. countries that border each other.

The license gives the licensee access to the Rosch know-how, support and specific components so that the licensee can develop, build, supply and maintain Kinetic Power Plants in the countries for which he has purchased the license.

The license fee is only charged once.

If your company is interested in becoming a Kinetic Power Plant licensee, we would be happy to make an appointment to meet you and discuss the very lucrative licensing conditions.

Please contact us for more information.