Investeren in een Rosch Kinetic Power Plant project

Onze klanten willen graag al in een vroeg stadium in contact komen met investeerders die geld willen steken in hun Rosch Kinetic Power Plant project.

Investeren in een windmolen(park) levert veel weerstand op bij de omwonenden en zorgt voor veel juridische gedoe en een slechte pers. Investeerders zitten daar niet op te wachten.

Investeerders willen investeren in een Rosch Kinetic Power Plant groen project omdat zij de voordelen van zo’n investering begrijpen.

Investeren in een Rosch Kinetic Power Plant systeem levert namelijk een gezond rendement op voor de investeerders (financieel) en voor de burgers (volop groene stroom tegen een lage prijs en zonder de overlast van windmolens).

Zo wordt het maken van groene stroom weer fun voor iedereen.

Investeerder aanmeldformulier

Om onze nieuwe klanten te helpen stellen wij een lijst voor hen op met de namen van de investeerders die overwegen om in een van de nieuwe projecten te willen gaan investeren.

Investeerders die met onze toekomstige klanten in contact willen komen nodigen wij uit om dit ons kenbaar maken door het invullen van het Investeerder Aanmeld Formulier hieronder.

Klanten maken zelf de afweging met wie zij in zee willen gaan.

Bij de verdere contacten tussen de partijen zijn wij niet betrokken.

Voorwaarden voor aanmelding:

  • Investeerders zijn zakelijke entiteiten.
  • Investeerders moeten zijn gevestigd in de Benelux.

Investeerder aanmeldformulier