Een onderzoek naar een alternatief voor het Nederlandse Windpark Wieringermeer

Enige tijd geleden is het enorme Windpark Wieringermeer, in de kop van de provincie Noord-Holland in Nederland, officieel in gebruik genomen.
In dit document hebben wij, Zilverstroom Energy uit Tilburg, de resultaten vastgelegd van ons onderzoek naar wat dit windpark is en hebben dit vergeleken met een gelijkwaardig alternatief maar dan ontwikkeld met de CO2 vrije Rosch Kinetic Power Plant energie systemen.

Wat is een windmolenpark eigenlijk?

Een windpark bestaat uit windmolens die met kabels zijn aangesloten op een transformator. Deze transformator is weer gekoppeld aan het openbare elektriciteitsnet zodat de opgewekte stroom op het elektriciteitsnet beschikbaar komt.
De windmolens moeten niet te dicht bij elkaar staan om onderlinge beïnvloeding te voorkomen daarom heeft een windpark veel meer oppervlakte nodig dan b.v. een gasstroomcentrale.

Wat is het windpark Wieringermeer?

De kengetallen:

 • 99 windmolens met elk een vermogen van 3,6 MW
 • De investering EUR 500 miljoen
 • De overheidssubsidie over de looptijd van 15 jaar is ruim EUR 660 miljoen
 • Oppervlakte van het windpark 150 km2
 • De prijs per opgewekte kWh EUR 0,10

Oppervlakte

Het windpark sterkt zich uit over een oppervlakte van 150 km2. Dat is vergelijkbaar met een gebied met een oppervlakte van de Nederlandse steden Den Haag en Delft bij elkaar.

Eigenaar

Het windpark is eigendom van Vattenval een staatsbedrijf uit Zweden.

Werkelijk vermogen

Hoeveel stroom kun je met het Wieringermeer windpark opwekken?
Het park bestaat uit 99 windmolens met een piekvermogen van 3,6MW per windmolen. De piekcapaciteit komt daarmee op 356 MW. Omdat het niet altijd met windkracht 9 waait bedraagt het rendement van het windpark 25%.
Het werkelijke vermogen komt daarmee op 90 MW.

Afnemers

Alle groene stroom van het park is door Microsoft en Google gekocht.

Nederlandse subsidie voor Vattenval

De stroom die dit park maakt, is veel duurder dan de groene stroom die je kunt kopen op het Nederlandse elektriciteitsnet. Als je daar niet iets op verzint zal niemand de stroom van dit windpark willen kopen.

De Nederlandse overheidssubsidieregeling SDE+ lost dit probleem voor de investeerder Vattenval op. Met deze SDE+ subsidie garandeert de Nederlandse staat een risicoloze exploitatie van het windpark voor het Zweedse staatsbedrijf.

Optimalisatie

Het windmolenpark is op een zodanige manier ontworpen dat ook het laatste restje opgewekte piekvermogen kan worden benut. Het waait immers maar heel af en toe erg hard en dat wil je natuurlijk wel benutten.

Deze noodzakelijke optimalisatie maakt de investering in een windmolenpark dus ook in het windpark Wieringermeer extra duur.

Backup

Als het onvoldoende waait levert het windpark geen stroom. Er moet daarom op het elektriciteitsnet altijd een alternatief (back-up) beschikbaar zijn anders “valt het licht uit” bij de klanten van het windpark.
Deze back-up maakt windstroom extra duur.

Stroomtransport

De stroom die een windmolenpark opwekt, wordt ergens anders gebruikt. Soms zelfs in het buitenland. De stroom uit het windpark wordt met een hoogspanningsnetwerk getransporteerd naar de bedrijven en burgers in binnen- of buitenland. Stroom over een grote afstand verplaatsen leidt tot verlies aan vermogen.

Je houdt gewoon minder stroom over!

Het Zilverstroom Energy alternatief voor het windpark Wieringermeer

De 90 MW kun je ook opwekken met de groene stroom systemen die wij, Zilverstroom Energy, op de markt brengen.

Laten we het Wieringermeer windpark eens op hoofdpunten vergelijken met onze oplossing, uitgewerkt in de onderstaande tabel.

Groen Energie systeem MW Inves ering miljoen SDE+ miljoen Looptijd jaren KWh prijs Opper vlakte Inpassing verliezen Overlast
Windmolenpark Wieringermeer 90 500 660 15 0,10 150 km2 hoog hoog
Kinetic Power Plant 90 90 200 0 25 0,025 2 ha geen geen

Alle getallen bij benadering

Zilverstroom kan dit vermogen opwekken op 2 ha in de Wieringermeer.

Het is veel slimmer om dit vermogen op te wekken op de plaatsen waar het wordt gebruikt zoals bij fabrieken, industrieterreinen, steden en dorpen en niet in de Wieringermeer polder.
Wek je de stroom op waar die wordt gebruikt dan vervallen de hoge investeringen in de bouw en/of uitbreiding van transportnetwerken. Deze enorme besparingen hebben wij niet verwerkt in de tabel.

Wat je zelf opwekt en gebruikt hoef je immers niet aan te voeren.

Conclusies

Wat direct opvalt in de bovenstaande tabel zijn twee zaken.

 • De investering in een Rosch Kinetic Power Plant energie systemen is

  Eur 300 miljoen goedkoper!

 • De prijs van een (1) kWh opgewekte door de Rosch Kinetic Power Plant is

  400 % goedkoper!

De voordelen van onze oplossing zijn glashelder:

 • Geen overlast voor de omgeving van het windmolenpark,
 • Geen verwoesting van het landschap, flora en fauna,
 • Hoge acceptatiegraad bij de burgers,
 • Schone stabiele groene stroom 24/7,
 • Snel gebouwd,
 • Altijd stroom, en
 • Veel goedkoper !

Heeft u belangstelling voor onze groene stroom systemen neem dan contact met ons op.

U kunt ons bereiken op:

phone: +31 (88) 0306350

email: sales@zilverstroom.com

Kijk op https://www.zilverstroom.com/ voor meer informatie over onze energie systemen.