Voordelen van Kinetic Power Plant (KPP)

The advantages of the ROSCH Kinetic Power Plant

De belangrijkste voordelen van de ROSCH Kinetic Power Plant (KPP) op een rij:

 • Vaste lage kWh prijs
  Fixed low kWh price

De stroomprijs bestaat uit verschillende onderdelen. De maakprijs, de transportprijs, de aansluiting op het netwerk en de belastingen. Aan de belastingen kunnen we niets doen maar wel aan de opwekkingskosten en de transportkosten.

Door zelf met een KPP voor eigen gebruik stroom op te wekken fixeren we over lengte van jaren de eigen kWh prijs.

Door ons af te sluiten van het stroomnetwerk vervallen ook alle kosten die verbonden zijn aan de aansluiting op het netwerk en de het transport van elektriciteit.

Deze netwerkkosten zullen de komende jaren exponentieel gaan stijgen door steeds toenemende overheidsinvesteringen.

 • Altijd groene stroom (24 uur per dag 7 dagen per week)
  Uninterrupted green electricity ( 24/7)

Een KPP levert altijd Groene Stroom. Door zijn constructie kan hij niet uitvallen.

 • Volledig emissie vrij, geen vervuiling, geen CO2, geen fijnstof
  Completely emission-free,

Een Kinetic Power Plant veroorzaakt geen straling zoals een kerncentrale of fijnstof. Door zijn manier van stroom opwekken kan hij geen CO2 uitstoten.

Omdat een KPP geen enkele brandstof gebruikt blijft de lucht volledig schoon en kan een KPP desnoods in een natuurgebied of in de stad of wijk worden geplaatst.

 • Zeer bedrijfszeker door eenvoudige constructie Highly reliable due to simple construction

Er worden bij de constructie van een KPP geen complexe onderdelen gebruikt.

 • Onafhankelijk van zon en wind levert altijd stroom
  Independent of sun and wind

Windmolens doen het alleen maar als er wind is. Geen wind geen stroom!

Het rendement van een windmolen op land is 25%. Dat betekent dat je in 75% van de tijd geen stroom hebt.  Vandaar die enorme investeringen in de elektriciteitsnetwerken die u gaat betalen.

Een zonnepaneel doet het alleen maar wanneer je zon hebt of het licht is. Het rendement van een zonnepaneel is 15%. In 85% van de tijd zit je zonder stroom. ’s Winters komt er vrijwel geen stroom uit.

Een KPP levert altijd stroom zonder de nadelen van de windmolen en de zonnecel.

 • Onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet is mogelijk
  Grid independency possible

Met een KPP kun je, indien gewenst, voorzien in je eigen elektriciteitsbehoeften. Een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk is niet nodig.

 • Geen dure batterijen voor opslag noodzakelijk
  No batteries storage necessary

Wind- en zonnestroom  zijn er soms. Daarom wordt ons geadviseerd een batterij te kopen.  Als de zon niet schijnt of het niet waait dan hebben we thuis toch voldoende stroom is de redenering. Hoeveel batterijen heeft u nodig om in de winter enkele dagen zonder wind- en zonnestroom door te komen?  Dit is daarom geen serieuze optie.

Een KPP levert altijd stroom. Dure investeringen in batterijen zijn overbodig.

 • Lage bedrijfskosten door weinig slijtage
  Low maintenance costs

Een Kinetic Power Plant bestaat uit een gering aantal onderdelen. Er worden geen exotische technologieën gebruikt.  Onderhoud is daarom relatief eenvoudig en dus goedkoop.

 • Klein oppervlak nodig in vergelijking tot zonnecellen en windmolens
  Small footprint

Een KPP levert 80 MW per Ha, een zonnepark levert plus/minus 0.5 MW per Ha en een windmolen ongeveer 2,5 MW per Ha.

De vergelijking is niet helemaal zuiver omdat een KPP constant 80 MW kan leveren en een zonnepark en windmolen park alleen leveren indien er respectievelijk zon of wind is.

 • Geen horizon vervuiling zoals bij windmolens en gas/kolen/kerncentrales
  No horizon pollution

Windmolenparken domineren het landschap al op grote afstand. De huidige generatie molens hebben een tiphoogte van 200 meter. De nieuwere windmolens zullen een ashoogte gaan krijgen die ligt tussen 150 en 200 meter wat bij een wieklengte van 70 meter leidt tot een totale hoogte van 270 meter! Overal waar je kijkt zullen windmolens de horizon domineren!

KPP’s kun zodanig gebouwd worden dat ze niet opvallen. Indien gewenst kunnen ze ook volledig ondergronds worden opgesteld. Maar ook gedeelte in het water.

 • Geen gevaar voor radioactieve straling zoals bij de kernrampen in Fukushima en Chernobyl
  No risk of radioactive radiation

Kinetic Power Plants kunnen niet ontploffen, veroorzaken geen straling en zijn makkelijk af te breken wanneer ze overbodig worden.

 • Hoogspanningsnet van 380 kilovolt (kV) overbodig
  380 kilovolt (kV) high voltage grid obsolete

Met de Kinetic Power Plant kan elektriciteit dicht bij de gebruikers worden opgewekt. De noodzaak om elektriciteit die  b.v. op zee wordt gewonnen over grote afstand met het 380 kV net te transporteren  vervalt hiermee.

De besparing die decentraal opgewekte elektriciteit met zijn meebrengt is enorm.

Hoogspanningsleidingen zijn niet meer nodig en kunnen worden afgebroken. Dat geldt ook voor de organisaties die ze beheren zoals TENNET.

Denk hierbij aan een besparing van vele miljarden euros!

Met dit bedrag kan het gehele land voorzien worden van groene stroom opgewekt met Kinetic Power Plants.