Voordelen van Kinetic Power Plant (KPP)

Ouderwetse elektriciteitscentrales vervuilen

Ouderwetse elektriciteitscentrales worden naast rivieren of aan zee geplaatst voor de aanvoer en opslag van kolen en omdat ze meer thermische energie als afval warmte produceren dan elektrische energie voor hun klanten. Deze overbodige warmte moet worden geloosd in de rivier of in zee of als stoomwolken in de atmosfeer.

Hiermee dragen deze centrales bij aan de vervuiling van ons milieu en zorgen zij voor uitstoot van CO2, fijnstof of gevaarlijke straling.

KPP elektriciteitscentrales kennen deze nadelen niet omdat ze hun energie op een andere manier opwekken. Ze kunnen dan ook dicht bij de klanten worden opgesteld wat als voordeel heeft dat horizon vervuilende hoogspanningsleidingen en windmolens overbodig worden.

De voordelen van de ROSCH Kinetic Power Plant

De belangrijkste voordelen van de ROSCH Kinetic Power Plant (KPP) op een rij:

 • Vaste lage kWh prijs

De stroomprijs bestaat uit verschillende onderdelen. De maakprijs, de transportprijs en de belastingen. Aan de belastingen kunnen we niets doen maar wel aan de opwekkingskosten en de transportkosten.

Door zelf met een KPP voor eigen gebruik stroom op te wekken fixeren we over lengte van jaren de eigen kWh prijs.

Door ons af te sluiten van het stroomnetwerk vervallen ook alle kosten die verbonden zijn aan de aansluiting en de het transport van elektriciteit.

Deze netwerkkosten zullen de komende jaren exponentieel gaan stijgen door steeds toenemende overheidsinvesteringen.

 • Altijd groene stroom (24 uur per dag 7 dagen per week)

Een KPP levert altijd Groene Stroom. Door zijn constructie kan hij niet uitvallen.

 • Volledig emissie vrij, geen vervuiling, geen CO2, geen fijnstof

Een Kinetic Power Plant veroorzaakt geen straling zoals een kerncentrale of fijnstof. Door zijn manier van stroom opwekken kan hij geen CO2 uitstoten. Omdat een KPP geen enkele brandstof gebruikt blijft de lucht volledig schoon en kan een KPP desnoods in een natuurgebied worden geplaatst.

 • Zeer bedrijfszeker door eenvoudige constructie

Er worden bij de constructie van een KPP geen complexe onderdelen gebruikt.

 • Onafhankelijk van zon en wind levert altijd stroom

Windmolens doen het alleen maar als er wind is. Geen wind geen stroom!

Het rendement van een windmolen op land is 25%. Dat betekent dat je in 75% van de tijd geen stroom hebt.  Vandaar die enorme investeringen in de elektriciteitsnetwerken die u gaat betalen.

Een zonnepaneel doet het alleen maar wanneer je zon hebt of het licht is. Het rendement van een zonnepaneel is 15%. In 85% van de tijd zit je zonder stroom. ’s Winters komt er vrijwel geen stroom uit.

Een KPP levert altijd stroom zonder de nadelen van de windmolen en de zonnecel.

 • Onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet is mogelijk

Met een KPP kun je voorzien in je eigen elektriciteitsbehoeften. Een aansluiting op het netwerk is niet nodig.

 • Geen dure batterijen voor opslag van elektriciteit noodzakelijk

Wind- en zonnestroom  zijn er soms. Daarom wordt ons geadviseerd een batterij te kopen.  Als de zon niet schijnt of het niet waait dan hebben we thuis toch voldoende stroom is de redenering. Hoeveel batterijen heeft u nodig om in de winter enkele dagen zonder wind- en zonnestroom door te komen?  Dit is daarom geen serieuze optie.

 • Lage bedrijfskosten door weinig slijtage

Een Kinetic Power Plant bestaat uit een gering aantal onderdelen. Er worden geen exotische technologieën gebruikt.  Onderhoud is daarom relatief eenvoudig en dus goedkoop.

 • Klein oppervlak nodig in vergelijking tot zonnecellen en windmolens

Een KPP levert 80 MW per Ha, een zonnepark levert plus/minus 0.5 MW per Ha en een windmolen ongeveer 2,5 MW per Ha. De vergelijking is niet helemaal zuiver omdat een KPP constant 80 MW kan leveren en een zonnepark en windmolen park alleen leveren indien er respectievelijk zon en wind is.

 • Geen horizon vervuiling zoals bij windmolens en gas/kolen/kerncentrales

Windmolenparken domineren het landschap al op grote afstand. De huidige generatie molens hebben een tiphoogte van 200 meter. De nieuwere windmolens zullen een ashoogte gaan krijgen die ligt tussen 150 en 200 meter wat bij een wieklengte van 70 meter leidt tot een totale hoogte van 270 meter! Overal waar je kijkt zullen windmolens de horizon domineren!

 • Geen gevaar voor radioactieve straling zoals bij de kernrampen in Fukushima en Chernobyl

Kinetic Power Plants kunnen niet ontploffen, veroorzaken geen straling en zijn makkelijk af te breken wanneer ze overbodig worden.