Varkenshouderij en de KPP

Varkenshouderij en de KPP

Deze bedrijfstak kenmerkt zich door een toenemende regeldruk vanuit de overheid. Als gevolg hiervan moet de varkenshouder nieuwe elektrische installaties plaatsen zoals luchtwassers en zal op niet al te lange termijn verplicht worden om over te stappen op 100% Groene Stroom.

Varkensbedrijven liggen vaak “achteraf” ver verwijderd van omwonenden.

Met het plaatsen van deze nieuwe elektrische installaties neemt ook het stroomverbruik toe.

Het komt regelmatig voor dat de aansluiting van het bedrijf op het lichtnet deze extra vraag niet kan leveren omdat de “draad” van de netwerkbeheerder te “dun” is.

In de praktijk blijkt dan dat de netwerkbeheerder de noodzakelijke extra capaciteit niet kan leveren (te kostbaar).

Dit is voor de ondernemer in kwestie een groot probleem omdat hij niet kan voldoen aan de door de overheid gestelde eisen wat mogelijk kan leiden tot sluiting of gedwongen verkoop van zijn bedrijf.

Voldoende Groene CO2 vrije elektriciteit is voor een varkenshouderij van cruciaal belang.

Mocht deze situatie zich voor doen dan kan de aanschaf van een KPP installatie oplossing bieden voor de varkenshouder.  Een KPP generator levert voldoende 100% Groene Stroom.

Door over te stappen op een KPP systeem verlaagt de varkenshouder zijn elektriciteitskosten.

Door zijn bedrijf tevens afsluiten te sluiten van het elektriciteitsnet krijgt hij 100% grip op zijn stroomkosten omdat er geen maandelijkse rekening meer komt voor de netwerkkosten en de alsmaar toenemende energiebelastingen en toeslagen die daaraan zijn gekoppeld.

Met de hoeveelheid stroom die een KPP kan leveren is de continuïteit van het bedrijf veiliggesteld en kan er zelfs worden gedacht aan uitbreiding. Beter wordt het niet!

Wilt u hierover meer weten neem dan contact met ons op. Wij rekenen u graag de potentiële besparingen voor van een investering in een KPP stroomgenerator.

____________________________________
Zilverstroom Energy B.V.       Maart 2016