Nederlandse Energie Transitie

De Rosch Kinetic Power Plant en de Nederlandse Energie Transitie

De ambitie van de Nederlandse Overheid is om per 2023 10.500 MW aan windmolen capaciteit te hebben gerealiseerd. Er is nu ongeveer 2750 MW geplaatst er moet dus nog 7750 MW worden bij gebouwd.

7750 MW wordt opgewekt door 1550 windmolens geplaatst op land met een vermogen van 5 MW elk. De bouwkosten hiervan bedragen 18 miljard EURO exclusief inpassingskosten.

Voor dit bedrag kopen we dus 7750 MW aan piek wind vermogen. Het gemiddelde vermogen dat deze molens leveren is lager omdat het vaak niet of nauwelijks waait.

Gaan we uit van een rendement van 36 % (halen ze dat echt?) dan leveren al deze windmolens net zoveel op als een installatie die is gebouwd voor een continue vermogen van 2790 MW. Waait het niet (voldoende) dan levert deze installatie geen stroom en valt Nederland stil.

Je kunt dus zeggen dat een windmolenpark dat is ontwikkeld voor de productie van elektriciteit op land met een gemiddelde capaciteit van 2790 MW 18 miljard EURO kost om te bouwen.

Omdat zoveel windmolens op land (1550) veel weerstand zal oproepen bij de burgers wordt een deel van de windmolens op zee geplaatst. Hierdoor ontstaat een heel ander kostenplaatje.

De totale kosten (bouw en exploitatie) over een periode van 15 jaar inclusief subsidie lopen dan op tot 86 miljard EURO. Voor dit bedrag heb je dan vaak stroom maar vaak ook niet.

Dat is een fors bedrag zult u zeggen want u als burger gaat dit tot in lengte van jaren betalen met uw maandelijkse energierekening.

De vraag is of er voor dit gigantische bedrag geen alternatief is te vinden.

Dat alternatief is er en heet de Rosch Kinetic Power Plant (KPP).

KPP’s gebruiken geen fossiele brandstof, waterkracht, zon, wind of bio en zijn volledig CO2 vrij.

KPP’s kunnen dicht bij de gebruikers worden geplaatst, veroorzaken geen horizon vervuiling en zijn geen bron van gevaarlijke straling.

KPP’s leveren altijd stroom, het rendement is 100%.

Voor het opwekken van 2790 MW zijn 28 KPP installaties van 100 MW nodig.

Een KPP installatie met een vermogen van 100 MW kost turnkey opgeleverd EUR 200 miljoen (exclusief korting).

De totale bouwkosten kosten bedragen bij benadering EUR 6 miljard inclusief de inpassingskosten.

De prijs van de opgewekte elektriciteit bedraagt EUR 0,03 per kWh.

KPP systemen leveren 100% Groene Stroom en komende dus in aanmerking voor alle subsidies, stimulering d.m.v. belastingmaatregelen en Groene Certificaten.

KPP systemen vallen binnen de SDE+ regeling in de categorie Waterkracht.

Het verschil tussen de investering in een productie installatie in Nederland gebaseerd op windmolens op land en op zee en KPP’s bedraagt 80 miljard EURO.

Kiezen voor KPP ’s zou ik zeggen en weg met die windmolens.

Ref: http://www.groenerekenkamer.nl/download/Windrapport-20-06-2014def1.pdf

Ref: http://www.zilverstroom.com/

____________________________________
Zilverstroom Energy B.V.       Maart 2016