KPP huisvesting en bouw

Bouw van de ROSCH Kinetic Power Plant

Een KPP powerplant kan op verschillende manieren worden gebouwd. Als voorbeeld nemen we het KPP-5M model van 5 MW. Deze power plant wordt voor een groot deel ondergronds gebouwd met daarop geplaatst een standaard bedrijfsruimte zoals we die kunnen vinden op veel industrie gebieden in Europa.

De generatoren en compressoren worden op de begane grond in de bedrijfsruimte geplaatst samen met de regelunit en de opbergruimtes. De buizen gevuld met water met daarin opgehangen het paternoster aandrijfwerk worden ondergronds geplaatst onder de bedrijfsruimte.

Deze simulatie van een 5MW Kinetic Power Plant geeft een goede indruk hoe een en ander er in de praktijk uit gaat zien.

Het bouwwerk kan zodanig worden vormgegeven dat het perfect past in de omgeving. Het KPP-5M model heeft voldoende aan een oppervlakte van 1500 m2.

Omdat een KPP powerplant geen uitlaatgassen produceert kan hij overal worden geplaatst. Dit kan b.v. ook volledig ondergronds of in- of nabij een stad of woonwijk of zelfs in een natuurgebied.

 

Horizon vervuilende hoogspanningsleidingen en windmolens overbodig

Klassieke elektriciteitscentrales moeten worden gebouwd naast rivieren of aan zee omdat ze meer thermische energie als afval warmte produceren dan elektrische energie voor hun klanten. Deze overbodige warmte moet worden geloosd in de rivier of in zee of als stoomwolken (Wolkenfabriek) in de atmosfeer.  Hiermee dragen deze centrales in hoge mate bij bij aan de vervuiling van ons milieu en zorgen zij voor uitstoot van CO2, fijnstof of gevaarlijke straling.

De ROSCH KPP power plants kennen deze nadelen niet omdat ze hun energie op een andere manier opwekken. Ze kunnen dan ook dicht bij de klanten worden opgesteld wat weer als voordeel heeft dat horizon vervuilende hoogspanningsleidingen en windmolens overbodig worden.