Kinetic Power Plant (KPP)

De Kinetic Power Plant (KPP) maakt in combinatie met andere technieken gebruik van drijfvermogen volgens het principe van Archimedes.

Drijfvermogen of upthrust, is een opwaartse kracht uitgeoefend door een vloeistof die zich verzet tegen het gewicht van een ondergedompeld voorwerp.

De Kinetic Power Plant (KPP) wordt niet aangedreven door stookolie, dieselolie, benzine, kernenergie, zonnepanelen, windenergie, biobrandstof maar de upthrust die er altijd is.

De Kinetic Power Plant (KPP) levert 24 uur per dag 365 dagen per jaar pure groene stroom voor een vaste zeer lage KWh prijs.

Kinetic Power Plant (KPP)

In combining with other techniques, the Kinetic Power Plant (KPP) uses buoyancy according to the Archimedes principle.

Buoyancy, or upthrust, is an upward force exerted by a liquid that resists the weight of a submerged object.

The Kinetic Power Plant (KPP) is not driven by fuel oil, diesel oil, petrol, nuclear energy, solar panels, wind energy, biofuel but the upthrust that is always there.

The Kinetic Power Plant (KPP) supplies pure green power 24 hours a day, 365 days a year, for a very low KWh price.