Consultancy en implementatie services

KPP consultancy en implementatie services

Een goede voorbereiding is het halve werk en dat geldt ook voor de aankoop en ingebruikname van een Rosch Kinetic Power Plant. Het pad van een succesvolle implementatie loopt langs een aantal vooraf gedefinieerde stappen zoals die ook zijn gezet bij eerdere KPP implementaties.

Kies je voor zo’n aanpak dan weet je als toekomstig eigenaar/gebruiker van een KPP zeker dat de investering het rendement opbrengt wat je ervan verwacht en dat is voor alle partijen belangrijk en geeft rust en zekerheid.

Onze Kinetic Power Plant Services aanpak bestaat uit een drietal stappen.

KPP stap 1 Dimensionering

In stap 1 wordt de vraag beantwoord hoeveel opwekkingscapaciteit moet worden gekozen om het gewenste economische rendement te generen.
Aan het einde van deze fase wordt d.m.v. een rapportage een antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Advies m.b.t. de dimensionering van de installatie
  • Overzicht van de kosten en baten van het project
  • Rapportage en documentatie

Het zou zo maar kunnen zijn dat het advies is om geen investering te doen omdat het gewenste rendement niet gehaald kan worden. Normaal gesproken is dit natuurlijk niet het geval.
Met deze rapportage kan met een gerust hart bij Rosch een bestelling worden geplaatst.

KPP stap 2 Site Qualification

Nadat de bestelling is geplaatst is het tijd om stap 2 te doen, de voorbereiding van de installatie.

Deze stap is afhankelijk van het soort installatie dat bij Rosch werd besteld. Het plaatsen van de 200KW KPP is minder bewerkelijk dan KPP’s met een vermogen vanaf 5 MW.

De drie aandrijfbuizen van een KPP met een vermogen van 200KW hoeven niet per se ingegraven te worden zoals het geval is bij KPP’s met een vermogen vanaf 5 MW. Hierdoor is de plaatsing van een 200KW KPP niet complex van aard. Stap 2 Site Qualification is daarom voor een 200KW KPP overbodig.

Tijdens stap 2 Site Qualification wordt onderzocht of en hoe de KPP op de gewenste locatie kan worden gebouwd. Onderzocht wordt aan welke regelgeving moet worden voldaan, de logistieke mogelijkheden, beschikbaarheid van personeel voor de bouw en de operatie, beschikbaarheid van elektriciteitsnetwerk, beschikbaarheid van water en welke maatregelen genomen moeten worden.
Met dit rapport in de hand kan aan stap 3 worden begonnen.

KPP Stap 3 Project management

Er zijn verschillende disciplines betrokken bij het plaatsen en in bedrijf stellen van een KPP.  Vergunningen moeten worden aangevraagd, er moet worden gegraven en (ver)bouwd, aansluiting op het elektriciteitsnetwerk gemaakt, training van personeel, etc. etc..
Stap 3 is het beschikbaar maken van een ervaren projectmanager die een gedetailleerde netwerkplanning maakt aan de hand van de rapportage die komt uit stap 2 en er voor zorgt dat alles volgens planning verloopt en op tijd wordt opgeleverd.

Afhankelijk van de omvang van de KPP zal het bouw traject kort of lang zijn en de projectmanager weinig of veel dagen on site zijn.

Op het einde van stap 3 is het personeel opgeleid en levert de KPP elektriciteit.

De kosten voor project management zijn afhankelijk van de omvang van het project en zijn voor ieder project anders.

KPP implementatie stappen
KPP implementatie stappen

Deze services worden geleverd door een van onze partners.