Spinderdelen Burgerwindpark De Spinder, niet doen

Spinderdelen Burgerwindpark De Spinder. Niet doen.

Na een lange voorbereidingstijd zal naar verwachting in 2020 het Burgerwindpark De Spinder bij Tilburg in gebruik genomen gaan worden.

De leden van een aantal energie coöperaties kunnen investeren in het windpark door het kopen van een van de 6000 aandelen, Spinderdelen genoemd. Een Spinderdeel kost de burger EUR 250.

Het Spinder Windmolenpark zal uit 4 windmolens gaan bestaan met een gezamenlijk nominaal vermogen van 126.144 MWh per jaar.

Omdat het niet altijd waait kan er op jaarbasis maar 20% van deze capaciteit benut worden. Dat is ongeveer 24.000 MWh volgens de brochure.

24.000 MWh op jaarbasis kun je b.v. ook CO2 vrij opwekken met een watermolen van 2,7 MW die het hele jaar op volle kracht draait. In Tilburg is echter geen waterkracht voorhanden.

Een Kinetic Power Plant zoals door ons op de markt wordt gebracht kan dit vermogen van 2,7 MW echter makkelijk leveren.

Kinetic Power Plants hebben geen van de nadelen van de windmolens en leveren het hele jaar (24/7) stroom zonder de uitstoot van CO2 tegen een heel veel lagere kWh prijs.

Hoeveel MWh aan Kinetic Power Plant krijg je voor 20 miljoen?

Voor dit bedrag kun je een productie capaciteit van ongeveer 13MW kopen.
Met deze 13MW vermogen kun je op jaarbasis 113.880 MWh maken (ook als het niet waait).

Het is te verwachten dat 2e generatie energie systemen zoals de Kinetic Power Plants e.a. de komende jaren massaal zullen worden uitgerold in Nederland en België.

De kWh prijs zal hierdoor dramatisch gaan dalen en daarmee de opbrengst van het windpark.

De conclusie kan daarom niet anders zijn dat geld stoppen in een windpark door burgers een slechte investering is.

Spinderdelen kopen? Niet doen want je bent je geld kwijt.