Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Het ministerie van Economische Zaken gaat in de Drentse Veenkoloniën  het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer aanleggen als uitvloeisel van het Energieakkoord.

Dit windpark moet 150MW aan piekvermogen gaan leveren. Hiervoor worden 50 windmolens van 3 MW gebouwd. Elk met een hoogte van 200 meter.

Op de afbeelding hier rechts is de omvang van het windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer goed te zien.

De oppervlakte van het park beslaat zo’n 100 km2!

Dat is niet niks.

De bewoners van de Veenkoloniën en enkele politieke partijen zijn hier fel op tegen.

Echter volgens de minister moet de bouw doorgaan omdat Nederland anders niet aan de doelstellingen kan voldoen zoals die door de Tweede Kamer zijn vastgelegd in het Energieakkoord.

”Er zijn geen andere mogelijkheden om binnen het gestelde termijn de Groene Stroom doelen te behalen” volgens de minister.

Het park gaat er dus komen.

Wij, Zilverstroom Energy, hebben de minister in augustus van 2015 via zijn subsidiekantoor RVO op de hoogte gesteld dat er nu een alternatief is voor het opwekken van Groene Stroom met windmolens, door gebruik te maken van de Kinetic Powerplant Technologie (KPP).

Alternatief voor Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Hoe zou een alternatief voor het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer op basis van deze technologie er uit kunnen gaan zien?

Een windmolen levert op land maximaal 20% van zijn piekvermogen. Dit betekent dat een alternatief voor het Windpark Veenkoloniën 30 MW moet kunnen leveren.

Een Kinetic Power Plant systeem met een vermogen van 30MW is beschikbaar. De kosten zijn slechts een fractie van de kosten van het beoogde windmolenpark.

De oppervlakte voor de 30MW Kinetic Power Plant installatie bedraagt slechts 250 bij 250 meter. De levertijd is 9 maanden. De opgewekt stroom is 100% CO2 vrij.

De animatie geeft een realistisch beeld van een Kinetic Power Plant installatie geplaatst in de omgeving van Drentse Monden of Oostermoer.

Een Kinetic Power Plant oplossing levert altijd Groene stroom.
De Drentse Monden  windmolens leveren alleen stroom als er voldoende wind is en dat is slechts in 20% van de tijd het geval.

Door voor een Kinetic Power Plant systeem te kiezen kan de minister zijn doelstellingen halen en kunnen de bewoners van de Veenkoloniën weer overgaan tot de orde van de dag.

____________________________________
Zilverstroom Energy B.V.       Februari 2017

Windpark Drentsemonden

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer